Viaduc van Moresnet

  • Viaduc moresnet
  • 3051-viaduc_de_la_gueule_moresnet-05
  • Viaduc 3
  • Viaduc Moresnet
Viaduc moresnet3051-viaduc_de_la_gueule_moresnet-05Viaduc 3Viaduc Moresnet

Dit is het langste metalen spoorwegbouwwerk in Europa. De totale lengte bedraagt 1107 m en het hoogste punt (boven de loop van de Gueule) reikt 58 m hoog.

Dit bouwwerk vormt een onderdeel van de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het centrum en het zuiden van Duitsland. De constructie ervan dateert uit 1915. Aangezien geen enkel Belgisch project voor de oorlog van 1914 werd beëindigd, waren het de Duitse bezetters onder de leiding van Generaal Gröner die de werkzaamheden van de lijn Tongeren-Aken aanvatten. Hierbij dienden tal van grootscheepse kunstwerken te worden gebouwd waaronder het viaduct van de Moresnet dat een totale verandering van het landschap met zich meebracht.

Duizenden arbeiders (+ /- 14.000) afkomstig uit België, Duitsland, Italië, Hongarije, Kroatië en Rusland werden bij de bouw betrokken. In februari 1917 werd de lijn ingehuldigd. Op 18 mei 1940 bliezen de « Cyclistes Frontière » het viaduct gedeeltelijk op, maar na de annexatie van de gemeente bij het 3de Reich, begonnen de bezetters het viaduct weer op te bouwen.

Op 16 december 1940 kon het viaduct weer in gebruik worden genomen en deed het dienst voor militaire behoeften. Nadat het viaduct op 10 september 1944 door de terugtrekkende Duitsers werd vernield, waren er (door de schaarste aan staal) 5 jaar nodig om het bouwwerk weer in gebruik te nemen.

Nagenoeg het volledige transport van goederen naar Duitsland verloopt via het viaduct dat langzamerhand sporen van slijtage begon te vertonen. De restauratie duurde van 2002 tot 2004 (versterking van de pijlers en vervanging van de traveeën). De elektrificatie vond plaats in 2008.

SLUITEN
De verlichte velden zijn aangeduid met een sterretje*
Mijn aanvraag
Mijn Gegevens
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra diensten :
Bevestig je verzoek aub :
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.