Het Parc de Sept Heures

  • photo-DEC-ALD130009KM-ANX130009KN.jpg

In 1758 werd het Parc de Sept Heures aangelegd als openbare wandelplaats (promenade). Men vindt er talloze monumenten: dat van de Wapenstilstand, in 1925 geschonken door Majoor C.E. Radcliffe, ereburger van de stad Spa; dat van de grote componist Meyerbeer, die hier van 1829 tot 1860 regelmatig inspiratie kwam zoeken; dat van Jean d’Ardenne, schrijver en dichter, geboren te Spa en weergaloze promotor van onze streek. En dan zijn er nog het Monument Gridelet, de gedenksteen van de Oud-Kolonialen; die van het 1e Lansiers, die van de Stichters der Wandelpaden en bij het verlaten van het park het monument van Maarschalk Foch. Hij verbleef na de Eerste Wereldoorlog regelmatig te Spa. Hij voerde er besprekingen met de Duitse gevolmachtigde Minister Erzberger. Dit park ligt in het centrum van Spa.

  • Talen van bezoek :
    • Frans
KostenMinMax
GratuiteFree
Personalia's
Telefoon : +3287795353
Parc de Sept Heures
4900
Spa
  • Gesproken talen :
    • Frans