Burg-raeren

  • Raeren burg 18 c eastbelgium.com
  • Raeren burg 17 c eastbelgium.com
  • Raeren burg 19 c eastbelgium.com
Raeren burg 18 c eastbelgium.comRaeren burg 17 c eastbelgium.comRaeren burg 19 c eastbelgium.com

De Burcht Raeren werd in het midden van de 14de eeuw gebouwd op de plaats waar de Iter- en de Periolbeek samenvloeien en waar vroeger eens melthut voor ijzererts was. Wie de burcht gebouwd heeft, is onbekend.De burcht was een in leen gegeven goed van het Aakense „Marienstift“.De eerste, met naam bekende eigenaar is, volgens documenten van de parochie van Walhorn, Johan van den Roideren (+1426). De burcht bestond toen uit een woontoren met 2 verdiepingen, een zogenaamde “Donjon”, versterkte toren, met een bijna kwadratisch grondplan. Ernaast stond een keukengebouw dat van de burcht gescheiden was door een voorhof. De stallen en schuren stonden op de huidige plaats. De toegang tot de burcht was Noord-West. Het geheel werd omringd door twee grachten en verschillende vijvers.
Tegen het einde van de 16de eeuw werd het gehele keukengebouw door een brand vernield. In 1583 liet de toenmalige eigenaar, Philipp von Lomont, het gebouw vergroten. Hij liet een gedeelte van de gracht opvullen met scherven uit de omliggende pottenbakkerwerkplaatsen en bouwde daarop de huidige keuken. Op die manier verdubbelde hij de oppervlakte. De datum van deze verbouwing ziet u boven de ingangsdeur en gegraveerd in een steen aan de omheiningsmuur van de gracht.In de 18de eeuw was de burcht bouwvallig geworden.De toenmalige eigenaar, de advocaat Peter Joseph de Nys, verbouwde ze in romantische stijl. Hij liet een brug en de huidige toegang naar de „Burgstraße“ bouwen. Het ingangsportaal draagt de wapens de Nys – von der Gracht. Hij liet ook gotische spitsbogenvensters en een balkon op de 1ste verdieping aan de noordkant bouwenen de noordwesttoren verhogen. Zo ontstond op elke verdieping een ronde torenkamer.
Tegenwordig beherbergt de burcht het pottenbakkerijmuseum.

 

  • Talen van bezoek :
    • Frans
SLUITEN
De verlichte velden zijn aangeduid met een sterretje*
Mijn aanvraag
Mijn Gegevens
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra diensten :
Bevestig je verzoek aub :
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Telefoon : +3287850903
Burgstraße
4730
Raeren
  • Gesproken talen :
    • Frans