Broederschappen

Genootschap Le Roux

Het genootschap Le Roux uit Ayeneux (Soumagne) beschermt sinds 1991 de lokale schapenmelk, met als beroemdste kaas de Roux des Carmes. Deze wordt gebruikt in een speciale tartiflette, de tartirouflette.
Het genootschap laat u graag kennismaken met deze kazen onder het genot van een glas Bourgogne-Côte Chalonnaise, afkomstig uit partnerstad Mellecey. Sinds enkele jaren komen de opbrengsten van het genootschap ten goede aan verenigingen of activiteiten die zich inzetten om ziekte of handicap te bestrijden.

 
Heerlijkheid Le Remoudou

Heerlijkheid Le Remoudou werd opgericht in 1960 in Battice (Herve), op basis van het feit dat in 1512 een plaatselijke landheer het eeuwenoude recept van de Hervekaas had laten optekenen in het register van Herve.
Het genootschap wil de culinaire kwaliteiten van de Hervekaas onder de aandacht brengen door er een folkloristisch element aan te verbinden. Het jaarlijkse kapittel vindt plaats in augustus.


Genootschap Les Magnêus d’Makêye

De bewoners van de naburige dorpen van La Gleize (Stoumont) gaven de inwoners van dit dorp de naam 'magneus d’makêye' (mangeurs de maquée - kaaswrongeleters). In moeilijke tijden verkochten de Gléh’tès hun boter namelijk liever in de stad en besmeerden zij hun boterhammen met 'maquee', kaaswrongel.
Dankzij het in 1965 opgerichte genootschap Les Magnêus d’Makêye is de kaaswrongel in ere hersteld. En dit wordt elk jaar gevierd op 1 april, tijdens het Kapittelfeest en het banket, dat tevens de gelegenheid is om nieuwe leden te installeren.